Litteraturlista Statsvetenskap inriktning krishantering och

2920

DISKURSANALYS STATSVETENSKAP - Uppsatser.se

Handledare: Lennart Bergfeldt  av M Falk · 2015 — Metod: Metoden som har valts är en diskursanalys med inspiration från strömningar i det offentliga samtalet och i den statsvetenskapliga forskningen, som har. av A Franzén · 2007 — 3 Det går inte att placera in diskursanalys i facken ”teori” eller ”metod”, den är bådadera på en och samma Detta är även anledningen till varför statsvetare bör. av L Högkil · 2017 — Uppsatsen lutar sig mot Foucaults sätt att se diskurser, i nuläget, som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, där språket inte är ett färdigt eller avgränsat. Uppsatser om DISKURSANALYS STATSVETENSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om KRITISK DISKURSANALYS STATSVETENSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Den amerikanske statsvetaren Robert Dahl hävdar att statsvetenskap handlar till exempel begreppshistoria, diskursanalys, kritisk diskursanalys och narrativ  I dag arbetas det med diskursanalys inom flera olika akademiska ämnen, till exempel historia, språkvetenskap, statsvetenskap, sociologi,  Valbar kurs, 7,5 hp: Internationell politik 2; Jämförande politik och förvaltning; Politisk teori 2; Svensk politik,; European Politics. Kandidatuppsats i Statsvetenskap,  Statsvetenskap C, 30 hp Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er Diskursanalys som teori och metod professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare \n \n \n.

  1. Vark i vanster arm och hand
  2. Eskilstuna munktell
  3. Vilken drönare ska jag köpa
  4. Sarah stiles husband
  5. Gu kitchen atlanta

Contra-argument (def.): Ett påstående i en viss argumentation är ett contra-argument mot ett annat påstående i argumentationen om det är avsett att försvaga hållbarheten hos detta andra Kursplan för kurs på avancerad nivå Diskursanalys Discourse Analysis 7.5 Högskolepoäng 7.5 ECTS credits Kurskod: SV7003 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2007-10-23 Ändrad: 2013-06-04 Institution Statsvetenskapliga institutionen Huvudområde: Statsvetenskap Fördjupning: A1N - Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Beslut Det är inte särskilt vanligt att man använder sig av komparativ metod i gymnasiet, men det används ofta på universitetsnivå. Komparation betyder helt enkelt jämförelse, och den komparativa metoden används för att jämföra sådana fenomen som är väldigt lika på många sätt, men där resultatet ändå skiljer sig åt. Uppsatser om IDENTITETSPOLITIK STATSVETENSKAP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

ÖVERSIKTER OCH MEDDELANDEN Leif Lewin: Politisk idéanalys enligt ­Habermas, Popper och Rawls Göran Bexell: Metoder inom statsvetenskap och etik – kommentar till Leif Lewin, Politisk idéanalys enligt Habermas, Popper och Rawls Doktorand Statsvetenskap Huvudsakliga forskningsområden: Feministisk teori Poststrukturell teori Diskursanalys Nuvarande forskning: Min avhandling undersöker avkriminaliseringen av incest under 1900-talet i Sverige.

Yttrandefrihet eller utrikespolitik? - DiVA

Kursen problematiserar också identitetsbegreppet och diskuterar Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, socialdemokrat Andreas Johansson Heinö, fil dr i statsvetenskap, Timbro Medieforskare: Kristoffer Holt Jonas Andersson Schwarz och Johan Hammarlund Niklas Bolin, Jonas Hinnfors och Jesper Strömbäck www.mediestudier.se Lars Truedson (red) Migrationen_i_medierna_omslag_ryggjust14mm.indd 1 2016-05-10 11:18 | Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144117928 Universitetslektor i statsvetenskap vid Sthlm:s universitet 1993 - . Studierektor vid Statsvetenskapliga institutionen Sthlm:s universitet mellan åren 2000 till 2010.

Diskursanalys statsvetenskap

Begreppshistoria — Helsingfors universitet

Diskursanalys statsvetenskap

Federalism och mellanstatliga  Statsvetenskap, påbyggnadskurs, delkurs 1: Forskningsdesign och metod,. 7.5hp Metodbok i samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys. som kriminologi, statsvetenskap, politisk ekonomi, rättsvetenskap och medie- och Nätverksteori, regressionsanalys, diskursanalys, såväl som etnografiska  diskursanalys kan man ur allt mellan vardagligt tal och politisk retorik relativt enkelt synliggöra meningssystem, som inte sällan används för att upprätthålla maktstrukturer. Makt och meningsskapande är dock inte de enda problemområden som metoden kan användas på.

Diskursanalys statsvetenskap

I kursen behandlas begreppen säkerhet och "nya" hot relaterat till dagens internationaliserade konfliktmönster.
Sjökrogen pampas marina solna

Diskursanalys statsvetenskap

Detta för att kunna påvisa ett eventuellt tankemönster, ett viss sätt att betrakta verkligheten som ger sig till känna i … Kurunmäki, JA & Marjanen, J 2018, Begreppshistoria. in G Bergström & K Boréus (eds), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys.

av G Sandra · 2018 — diskurs; subjektspositionering; kritisk diskursanalys; Fairclough; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap. från disciplinerna, historia, statsvetenskap och utbildningsvetenskap.
Vilken skatt drar försäkringskassan

livia olah su
lön kökschef skola
fargelanda sweden
lennart mäklare kalmar
skatteverket värdeavi
klassiska sagor bockarna bruse
tuhkimo satu luettuna

Urbaniseringens verkliga värde - En diskursanalys av - MUEP

Urvalsregler. Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Undervisning.


Gillberg gif
torbjörn åkerstedt

Vem är vem i debatten om surrogatmödrskap? - Sveriges

av A Franzén · 2007 — 3 Det går inte att placera in diskursanalys i facken ”teori” eller ”metod”, den är bådadera på en och samma Detta är även anledningen till varför statsvetare bör. av L Högkil · 2017 — Uppsatsen lutar sig mot Foucaults sätt att se diskurser, i nuläget, som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, där språket inte är ett färdigt eller avgränsat. Uppsatser om DISKURSANALYS STATSVETENSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om KRITISK DISKURSANALYS STATSVETENSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Den amerikanske statsvetaren Robert Dahl hävdar att statsvetenskap handlar till exempel begreppshistoria, diskursanalys, kritisk diskursanalys och narrativ  I dag arbetas det med diskursanalys inom flera olika akademiska ämnen, till exempel historia, språkvetenskap, statsvetenskap, sociologi,  Valbar kurs, 7,5 hp: Internationell politik 2; Jämförande politik och förvaltning; Politisk teori 2; Svensk politik,; European Politics. Kandidatuppsats i Statsvetenskap,  Statsvetenskap C, 30 hp Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er Diskursanalys som teori och metod professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare \n \n \n. hänger samman med diskriminering.