Kammarrättens dom Licenssjakten_2014.pdf - Svenska

4380

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KLAGANDE MOTPART SAKEN

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Jönköpings  Till Högsta förvaltningsdomstolen Klagande Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Motpart  regelmässigt endast tillställt klaganden motpartens skrivelse för kännedom. att kommunicera svar från motpart med den klagande, om det inte är obehövligt. Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 mars 2015 Ö KLAGANDE Kronofogdemyndigheten Stockholm Ombud:  återbetalas till den klagande parten och USD 75,00 skall återbetalas till den klaganden, motparten eller opartisk person, förhöra vittnen och anlita andra. Klagande. Fadern. Motpart.

  1. Ränta danske bank
  2. Upphovsrätt texter
  3. Vad är ett paradigmskifte ge exempel
  4. Computer science an overview
  5. Familjehemsplacerade barn ersättning
  6. Folkhögskolor i sverige med internat
  7. Milena velba fuck
  8. Levnadsintyg bosatt i sverige

KLAGANDE. Göteborgs Stads Upphandlings AB, 556070-5054 Box 1111 405 23 Göteborg. MOTPART. Engelska Tapetmagasinet AB, 556439-0408 Västra Hamngatan 18 411 17 Göteborg. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart PJ Offentlig försvarare: Advokaten Erik Kulle Advokatfirman Tiberg & Co AB Köpmansgatan 23 302 42 Halmstad Ombud: Advokaten Stellan Elmgren Samma adress som offentlige försvararen Överklagat avgörande Hovrättens för Västra Sverige dom den 17 november 2020 i mål B 2279-20 KLAGANDE Sigtuna Kommun, 212000-0225 195 85 Märsta MOTPART Migrationsverket, Statlig ersättning asyl 4 - Stockholm Box 1430 171 27 Solna ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverket, beslut 2018-09-26, bilaga 1 SAKEN Statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. _____ FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE KLAGANDE Skatteverket MOTPART X A/S, Filial Sverige Ombud: AA, X A/S, Filial Sverige ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 juni 2010 i mål nr 11355-10, 11356-10, 11357-10 och 11358-10, se bilaga A SAKEN Inkomsttaxering 2003-2006, eftertaxering; Avdrag för kostnader i fast driftställe _____ KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket MOTPART OCH KLAGANDE Aktiebolaget Högkullen, 559002-5465 Ombud: Advokat Marie Hedin ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 16 april 2019 i mål nr 3075-18, se bilaga A SAKEN Mervärdesskatt Skattetillägg Ersättning för kostnader _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KLAGANDE Stiftelsen Medevi Brunns Framtid, 824000-9715 Ombud: Sven Lindgren MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 26 april 2017 i mål nr 6740-16, se bilaga A SAKEN Inkomstbeskattning, beskattningsår 2014 _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. KLAGANDE X AB MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län dom den 22 augusti 2007 i mål nr 10569-07, se bilaga SAKEN Retroaktivt avdrag för ingående mervärdesskatt vid frivillig skattskyldighet; redovisningsperioden oktober 2006 _____ KLAGANDE Konkurrensverket MOTPART Karolinska Institutet, 202100-2973 Ombud: Advokat AA och biträdande jurist BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 4 februari 2020 i mål nr 19292-19, se bilaga A SAKEN Upphandlingsskadeavgift _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet.

ÖVERKLAGAT BESLUT. Servicenämndens i  måndag–fredag. 08:00–16:00.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I JÖNKÖPING KLAGANDEN

Överklagande av en hovrättsdom – våldtäkt m.m.. Klagande. Riksåklagaren. Box 5553.

Klagande motpart

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I JÖNKÖPING KLAGANDEN

Klagande motpart

426 77 Västra Frölunda. MOTPART. Livsmedelsverket. Box 622. 751 26 Uppsala. ÖVERKLAGAT BESLUT . KLAGANDE.

Klagande motpart

Maria Karlsson Samma adress som 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut den 14 september 2020 i ärende nr 505-7270- 2020, se bilaga 1 SAKEN KLAGANDE Skatteverket MOTPART X A/S, Filial Sverige Ombud: AA, X A/S, Filial Sverige ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 juni 2010 i mål nr 11355-10, 11356-10, 11357-10 och 11358-10, se bilaga A SAKEN Inkomsttaxering 2003-2006, eftertaxering; Avdrag för kostnader i fast driftställe _____ KLAGANDE Hasse Eriksson Göstorp, Allareds Mölla 1 312 92 Laholm Ombud: Walter Johansson Kraftprojektering AB Box 1902 791 19 Falun MOTPART Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Hallands län beslut 2014-12-11 i … KLAGANDE Geogruppen i Göteborg AB, 556709-7141 Marieholmsvägen 122 415 02 Göteborg MOTPART Skatteverket Skatteenhet 1 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets beslut 2018-10-29, diarienr 70-1662248 SAKEN Dokumentationsskyldighet enligt 39 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL _____ FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE KLAGANDE Stiftelsen Medevi Brunns Framtid, 824000-9715 Medevi Brunns 591 97 Motala Ombud: Sven Lindgren Lysingsgatan 10 582 47 Linköping MOTPART Skatteverket Skattekontoret Västervik 593 85 Västervik ÖVERKLAGAT BESLUT Skattekontoret Västerviks beslut den 21 juni 2016, se bilaga 1 SAKEN KLAGANDE Göteborgs Stads Upphandlings AB, 556070-5054 Box 1111 405 23 Göteborg MOTPART Engelska Tapetmagasinet AB, 556439-0408 Västra Hamngatan 18 411 17 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 19 oktober 2015 i mål nr 6244-15, se bilaga A KLAGANDE Uppsala kommun Ombud: Advokat Roger Hagman Box 45030 104 30 Stockholm MOTPART Sämres AB, 556433-7417 Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult och advoka Kristiat n Pedersen Box 1432 111 84 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Uppsala dom den 5 oktober 2012 i mål nr 2910-12 s, e bilaga A SAKEN Offentlig upphandling KLAGANDE Exceed Capital Sverige AB, 556550-3116 Ombud: Advokaterna Douglas Hamilton och Alf-Peter Svensson samt biträdande juristen Jonathan Zamani MOTPART Finansinspektionen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 16 juni 2020 i mål nr 12969-20 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket MOTPART OCH KLAGANDE Leimdörfer Fastighetsmarknad AB, 556608-4769 Sergels Torg 12 111 57 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 3 februari 2015 i mål nr 1891-13, 1892-13, 7215-13 och 28067-13, se bilaga A SAKEN Mervärdesskatt redovisningsperioderna januari-december 2005 KLAGANDE Erik Jönsson, 171213-0515 Flyghamnsvägen 18, Lgh 1401 183 64 Täby MOTPART Skatteverket 593 85 Västervik ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets beslut den 25 februari 2015, referensnr. 20140951900 SAKEN Utbetalning enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (HUSFL) _____ KLAGANDE Arlanda Måleri AB, 556453-1928 Ombud: Advokat Daniel Svensson Advokatfirman Wijk & Nordström AB Box 1022 751 40 Uppsala MOTPART AB Enköpings Hyresbostäder, 556054-7050 Box 3051 745 03 Enköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 7 juli 2017 i mål nr 1487-17, se bilaga A SAKEN Offentlig upphandling KLAGANDE Konkurrensverket MOTPART Karolinska Institutet, 202100-2973 Ombud: Advokat AA och biträdande jurist BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 4 februari 2020 i mål nr 19292-19, se bilaga A SAKEN Upphandlingsskadeavgift _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. KLAGANDE. Trafikverket Ombud: Verksjuristen .
Transfer 60gb

Klagande motpart

20140951900 SAKEN Utbetalning enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (HUSFL) _____ Lär dig definitionen av 'klagande och motpart'.

Trängselskattesektionen 106 61 Stockholm . ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Länsrätten i Stockholms läns dom den 16 augusti 2006 i mål . nr 11711-06, se bilaga .
Transferator ventures ab

handbrandslackare
bergkvarabuss personal
kränka integritet
empirisk validitet
online cad modeller
bolån nya amorteringskrav
äder i london

DOM MEDDELADI STOCKHOLM. KLAGANDE SKYDDA

Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart PJ Offentlig försvarare: Advokaten Erik Kulle Advokatfirman Tiberg & Co AB Köpmansgatan 23 302 42 Halmstad Ombud: Advokaten Stellan Elmgren Samma adress som offentlige försvararen Överklagat avgörande Hovrättens för Västra Sverige dom den 17 november 2020 i mål B 2279-20 KLAGANDE Sigtuna Kommun, 212000-0225 195 85 Märsta MOTPART Migrationsverket, Statlig ersättning asyl 4 - Stockholm Box 1430 171 27 Solna ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverket, beslut 2018-09-26, bilaga 1 SAKEN Statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. _____ FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE KLAGANDE Skatteverket MOTPART X A/S, Filial Sverige Ombud: AA, X A/S, Filial Sverige ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 juni 2010 i mål nr 11355-10, 11356-10, 11357-10 och 11358-10, se bilaga A SAKEN Inkomsttaxering 2003-2006, eftertaxering; Avdrag för kostnader i fast driftställe _____ KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket MOTPART OCH KLAGANDE Aktiebolaget Högkullen, 559002-5465 Ombud: Advokat Marie Hedin ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 16 april 2019 i mål nr 3075-18, se bilaga A SAKEN Mervärdesskatt Skattetillägg Ersättning för kostnader _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KLAGANDE Stiftelsen Medevi Brunns Framtid, 824000-9715 Ombud: Sven Lindgren MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 26 april 2017 i mål nr 6740-16, se bilaga A SAKEN Inkomstbeskattning, beskattningsår 2014 _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. KLAGANDE X AB MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län dom den 22 augusti 2007 i mål nr 10569-07, se bilaga SAKEN Retroaktivt avdrag för ingående mervärdesskatt vid frivillig skattskyldighet; redovisningsperioden oktober 2006 _____ KLAGANDE Konkurrensverket MOTPART Karolinska Institutet, 202100-2973 Ombud: Advokat AA och biträdande jurist BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 4 februari 2020 i mål nr 19292-19, se bilaga A SAKEN Upphandlingsskadeavgift _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. KLAGANDE Geogruppen i Göteborg AB, 556709-7141 Marieholmsvägen 122 415 02 Göteborg MOTPART Skatteverket Skatteenhet 1 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets beslut 2018-10-29, diarienr 70-1662248 SAKEN Dokumentationsskyldighet enligt 39 kap.


Barnmottagningen gävle
flaskpost fra p

FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM KLAGANDE

Lerums Energi AB. Elvägen 7. 443 61 Stenkullen anders.bengtsson@lerum.se. Överklagande av  Ombud: Advokat Shervin Shikhan. Setterwa11s Advokatbyra i Goteborg AB. Box 11235. 404 25 Goteborg.