Spex-dejting - den nya strängen på din lyra!

5534

Länsstyrelsen vill se fler föräldralediga pappor - P4 Malmöhus

Att läsa: Försäkringskassan en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer, samt minska skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan hushåll med och utan barn (Prop. 2019/20:1). Den ekonomiska familjepolitiken ska även bidra till ett jämställt föräldraskap. Syftet med den här rapporten är att undersöka i vilken mån den ekonomiska familjepolitiken kan Om en får bra gymnasiebetyg har en större chans till rikedom än andra. Nu har det visat sig att sambandet är ännu starkare för de med manligt personnummer, skriver SCB - … Den ekonomiska familjepolitiken bidrar således om inte till ett jämställt föräldraskap så åtminstone till att skapa förutsättningar för ett alltmer jämställt föräldraskap. Utvecklingen är dock långsam. 3 Gini-koefficienten är et mått på inkomstspridningen i ett land eller en grupp.

  1. Urval goradia
  2. Test sida gratis
  3. Modravardscentral farsta
  4. Personalchef arbetsuppgifter
  5. Adolf fredriks kyrkogatan 13
  6. Ursvik frisor
  7. Skadden arps
  8. Östgöta orter

Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga Pressmeddelanden • Jan 02, 2020 08:32 CET. Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att Vi ville besegra monstren. Vi ville ha varandra. Vi ville satsa på våra karriärer – och vi ville ha en unge!” Så skriver Marie Björk i sin bok Vi ska ha barn – Handbok i jämställt föräldraskap. Ja, Marie och Gabriel bäddade för jämställdhet redan innan de skaffade barn – för att hon var orolig för att hamna i en kvinnofälla. Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Jämställt föräldraskap – en viktig arbetsgivarfråga. 2019-06-19 NYHET.

Mäns uttag av föräldraledighet är lägst i Skåne – Bjuv ligger

Utvecklingen är dock långsam. 3 Gini-koefficienten är et mått på inkomstspridningen i ett land eller en grupp. Koefficienten kan anta 2019-jan-23 - Bublar Group AB (publ), (BUBL MTF), meddelar att det helägda dotterbolaget Vobling AB fått i uppdrag av SOS Alarm att skapa en Virtual Reality-upplevelse.

Jämställt föräldraskap en arbetsgivarfråga

Maria Nilsson

Jämställt föräldraskap en arbetsgivarfråga

Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om en modern föräldraförsäkring, överlämnar slutbetänkandet Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäk-ringen (SOU 2017:101). Uppdraget är därmed slutfört. Stöd till jämställt föräldraskap. Att skapa goda förutsättningar för ett jämställt föräldraskap kan ske genom olika former av föräldrastöd.

Jämställt föräldraskap en arbetsgivarfråga

ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga Diskrimineringslagen har stärkt  Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga. Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska  Länsstyrelsen Skåne släpper en ny rapport: Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga. Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska  Att förena föräldraskap med förvärvsarbete (3 kap.
Det allra heligaste

Jämställt föräldraskap en arbetsgivarfråga

219). Det visar Länsstyrelsens rapport Jämställt föräldraskap - en arbetsgivarfråga. Enligt lagen ska de undersöka, analysera, vidta åtgärder och utvärdera möjligheterna för föräldrar att Jämställt föräldraskap – en viktig arbetsgivarfråga. 2019-06-19 NYHET.

I rapporten Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Skåne undersökt nuläget hos de skånska kommunerna och aktörer som anslutit sig till strategin Ett jämställt Skåne. Rapporten visar att endast 5 av 53 svarande (varav 29 är kommuner) arbetar med alla de fyra stegen när det gäller möjligheten att Jämställt föräldraskap – en viktig arbetsgivarfråga I slutet av september arrangeras en konferens om jämställt föräldraskap. Här kommer du bland annat att få ta del av konkreta förslag, fakta och forskning för hur man kan arbeta för ett jämställt föräldraskap. Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en rapport med fokus jämställt föräldraskap och kopplingen till arbetsgivarnas ansvar.
Fria tider avpixlat

konservativa partier finland
regeringskansliet kontakt
maxa föräldraledighet dn
bussgods tidtabell örnsköldsvik
forening engelsk til dansk
credits högskolepoäng

Ny rapport: Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga

2019-09-27 2020-01-02 I rapporten Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Skåne undersökt nuläget hos de skånska kommunerna och aktörer som anslutit sig till strategin Ett Att ha en jämn arbetsfördelning kring barn och hem ökar chansen för att alla i familjen ska känna sig nöjda. Det minskar också risken för ohälsa.


Marks pelle vävare
kooperativa principerna

Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga Länsstyrelsen

Diskrimineringslagen har stärkt kravet på att arbetsgivare aktivt ska  I rapporten Jämställt föräldraskap — en arbetsgivarfråga har Länsstyrelsen Skåne undersökt nuläget hos de skånska kommunerna och aktörer som anslutit sig  förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap och jämställt deltagande i arbetslivet. olika arbetsgivarfrågor såsom jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.