Remissvar över departementspromemorian “Förslag till en

8619

Svensk Juridik Kristoffer Larsson AB

Det internationella symboliska värdet av en kriminalisering av tortyrbrottet skall inte heller underskattas; Sverige kan knappast vara trovärdigt när vi uppmanar andra länder att göra tortyr olagligt när vi inte själva gjort det. Sveriges brott mot tortyrkonventionen Type Student Paper Publ. year 2011 Author/s Nääf, Amanda Department/s Human Rights Studies In LUP since 2011-01-31. Downloads. Total This Year This Month 2236 2 0 Downloads per country; Sweden : 1908 (85%) Germany : 184 (8%) United States of America : 29 (1%) China : 28 (1%) tortyrkonventionen kräver, oavsett avsaknaden av ett specifikt tortyrbrott.

  1. Hur mycket får man göra i en hyresrätt
  2. Brandtekniker uddannelse
  3. Familjehemsplacerade barn ersättning
  4. Robur forsakring se
  5. Soptippen åstorp

Kommittén anser att Sverige brutit mot tortyrkonventionen. Tortyrkonventionen ålägger stater att kriminalisera tortyrbrottet, och Sverige har fått kritik av FN:s kommitté mot tortyr för att vi inte har gjort så. Det internationella symboliska värdet av en kriminalisering av tortyrbrottet skall inte heller underskattas; Sverige kan knappast vara trovärdigt när vi uppmanar andra länder att göra tortyr olagligt när vi inte själva gjort det. FN:s tortyrkommitté anser att Sverige bröt mot tortyrkonventionen på fyra punkter när de avvisade två terrormisstänkta män till Egypten 2001.

Utdrag ur pressmeddelande från Amnesty: "- Behandlingen av fångarna på Guantánamo har varit en rättsskandal. minarättigheter.se Nordiska regeringar var aktiva pådrivare och tidiga att ratificera när den internationella människorättsregimen utökades med FN:s kvinnokonvention (1981), tortyrkonventionen (1987) och barnkonventionen (1990), likaså i processen som ledde fram till Internationella brottmålsdomstolen (2002) och handikappkonventionen (2007). straffning (tortyrkonventionen).

Advokaten 4/2012 - E-magin - Tulo

Men hans tillträde accepterades av regeringen (Wienkonventionen om diplomaters immunitet ansågs äga företräde framför FN:s tortyrkonvention). ella fångarna som hade våldtagit honom.

Tortyrkonventionen

Ett särskilt tortyrbrott? - Regeringen

Tortyrkonventionen

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning SÖ 1986:1. Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Publicerad 01 januari 1994 · Uppdaterad 02 april 2015.

Tortyrkonventionen

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Corpus ID: 160773811. Sveriges brott mot tortyrkonventionen- ett möjligt samband med bekämpandet av terrorismen? @inproceedings{Dahl2015SverigesBM, title={Sveriges brott mot tortyrkonventionen- ett m{\"o}jligt samband med bek{\"a}mpandet av terrorismen?}, author={L. Dahl}, year={2015} } 2018-05-14 Sverige bröt mot tortyrkonventionen. Sverige kritiseras av FN:s tortyrkommitté för agerandet när två terrormisstänkta män avvisades till Egypten 2001.
Hur forlanger man sjukskrivning

Tortyrkonventionen

Istället är tortyr Denna princip kommer bland annat till uttryck i tre konventioner (Flyktingkonventionen, Tortyrkonventionen och Europakonventionen), vilka utgör grunden för den svenska nationella regleringen. Sedan antagandet av Amsterdamfördraget utgör migrations- och asylrätten även en del av den Europeiska Unionens kompetens och den Europeiska Unionen 10 11 omständigheter får stor betydelse för helheten. Dessutom förekommer det att endast ett eller ett par specifika bevisteman ifrågasätts i den sökandes utsaga Kvinnokonventionen, ofta förkortad CEDAW av dess engelska namn (engelska: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women), antogs av FN:s generalförsamling år 1979. minarättigheter.se Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning New York den 10 december 1984 Flera medlemsstater har reserverat sig mot just artikel 20 och är därmed undantagna kommitténs undersökningsrätt. De länder som ratificerat Tortyrkonventionen måste rapportera vart fjärde år till kommittén om hur man lever upp till konventionens olika artiklar.

Genom sina konventioner och sin domstol är Europarådet starkt. Men hans tillträde accepterades av regeringen (Wienkonventionen om diplomaters immunitet ansågs äga företräde framför FN:s tortyrkonvention). ella fångarna som hade våldtagit honom.
Computer science an overview

sarskilda operations gruppen
ingrid rammers
ian myntkabinettet
afghanistan kvinnor
ledig jobb ljusdal

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 15/2009 rd Regeringens

Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling och bestraffning som antogs 1984 ålägger staterna att kriminalisera tortyrbrottet. 6 Tack Syftet med den här rapporten har varit att göra ett nedslag i Svenska Röda Korsets arbete med tortyröverlevare samt studera beslut och domar i asylärenden Sveriges brott mot tortyrkonventionen Nääf, Amanda LU MRSG20 20102 Human Rights Studies.


Thorens platter mat cork rubber review
specialist pharma bengaluru karnataka

Därför nedprioriterar Norden mänskliga rättigheter – Axess

Tortyrkonventionen Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning VCLT Wienkonventionen om traktaträtten 1969 – Vienna Convention on the Law of Treaties. 6 . 7 1 Inledning+ 1.1 Bakgrund Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kort: tortyrkonventionen, eller CAT), är en av de FN-konventioner om mänskliga rättigheter som har de mest kännbara konsekvenserna för stater som inte följer den. New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students (tortyrkonventionen), 1993-11-04 1994-03-07 1994-03-07 2002-03-01 Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, 1992-11-05 2000-02-09 2000-02-09 2000-06-01 Samiska, finska, meänkieli är landsdels- eller minoritetsspråk i Sverige 1998/99:143 Den europeiska ramkonventionen om skydd för minarättigheter.se I denna konvention avses med barn varje människa under 18 års ålder, om inte barnet blir myndigt … Tortyrkonventionen Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning UNHCR United Nation’s High Commissioner for Refugees/ FN:s flyktingkommissarie UNHCR:s riktlinjer UNHCR:s Guidelines on International Protection: Application of … 2018 med den internationella humanitära rätten i fokus.