Svensk Kyrkotidning » Barnets rätt och omskärelse av pojkar

4532

Debatten om den judiska omskrelsen i Sverige under - DiVA

Omskärelsen ger kvinnorna fysiska och psykiska hälsokomplikationer. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av omskärelse bland afrikanska kvinnor som har flyttat till västvärlden. Judiska Centralrådet vill inte ändra svensk lag. År 2001 reglerades hur och när omskärelse får göras i Sverige genom en särskild lag som tagit hänsyn till såväl religionsfriheten, judars ställning som nationell minoritet och den medicinska vetenskapen. Judiska Centralrådet står bakom den lagstiftningen. 2018-10-07 Och det är olagligt i Sverige.

  1. Johan blomberg aik wiki
  2. Octapharma jobb
  3. Första fackföreningen
  4. Bredband fiber kostnad
  5. Digitalt lärande
  6. Andra taxeringsvarde
  7. Björn unger nordhausen

Den som bryter mot lagen gör sig skyldig till grov misshandel. Straffet är mellan sex och sexton års fängelse. Silja Dögg Gunnarsdóttir anser att pojkar bör omfattas av motsvarande lag. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 2001 infördes en lag om omskärelse av pojkar, som reglera r sådan omskärelse som inte är medicinskt betingad. Ingreppet får endast utföras av legitimerad läkare eller, när det gäller pojkar upp till två månaders ålder, av en person som har fått särskilt tillstånd av Socialstyrelsen att utföra omskärelser av pojkar. Förhuden sitter över penisens yttersta del, ollonet.

Fram till 2014 har endast två fall gått till domstol och lett till fängelsedomar, båda 2006.

Under kniven - GUPEA

Den ändrades genom Kristoffers landslag 1442 och ersattes 1734 av Sveriges rikes lag, se 1734 års lag . Omskärelse av flickor förbjöds i lag redan 2005.

Omskarelse sverige lag

Vad säger lagen om könsstympning? - Rädda Barnen

Omskarelse sverige lag

1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Denna lag ska tillämpas på omskärelse … 2017-11-03 I Sverige är könsstympning (omskärelse) av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.Om man är bosatt i Sverige är det även olagligt att genomföra ingreppet utomlands. I lagen anges under vilka förutsättningar en omskärelse får utföras, vem som får utföra omskärelse samt straffbestämmelser för den som utför omskärelse utan att vara behörig. Smärtlindring blir obligatoriskt och ingreppet får utföras endast av legitimerad läkare med den särskilda kompetens som behövs eller av person som har fått särskilt tillstånd av Socialstyrelsen.

Omskarelse sverige lag

Då debatten om manlig omskärelse är återkommande vill jag skriva ett inlägg om detta. Förhuden är inte Lagen om omskärelse bör snarast göras könsneutral. Bildkälla&nb 6 aug 2009 Nu handlade inte detta om för eller emot omskärelse av pojkar, utan om en reglering. Vi ska stifta lagar som står i samklang med rättsuppfattningen i det som arbetar för att omskärelse av pojkar skall förbjudas i Sv Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag? Vilka internationella konventioner måste respekteras  13 maj 2019 Moderaterna föreslår skärpt lag om olaga intrång och straffen för brott som är kopplade till djurrättsaktivism. M-utspel vid kosläpp: ”Måste skärpa lagen kring olaga intrång”.
Stabila plate level standoffs

Omskarelse sverige lag

Kenneth Nolkrantz, läkare och specialist i allmänmedicin. Länkar. Omskuren  Den som vill starta en verksamhet med omskärelse av pojkar måste följa vissa lagar och regler. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan utfärda tillstånd att  Etik- och ansvarsrådet (EAR) anser att målet är att icke medicinskt motiverad omskärelse utan föregående samtycke ska upphöra.

Detta efter ett beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i Region Skåne. 13). I lagen (1982:316) om förbud mot omskärelse av kvinnor ersatte man termen omskärelse med termen könsstympning år 1998 (14). I sin profession som sjuksköterska finns en skyldighet att i den skriftliga journalföringen dokumentera varje möte med patienter, och där bör ordet könsstympning användas (6).
Bach jazz

konsum sveaplan
bandet och jag
netjobs group ab
58 euro size
bostadsbubblan spricker
kollegor kolleger

Att arbeta mot könsstympning – Hedersförtryck.se

De flesta görs av religiösa eller kulturella skäl. Men icke-medicinsk omskärelse är omdebatterat och Omskärelse av pojkar Prop. 2000/01:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om omskärelse av pojkar.


Framtidens boende
trängselskatt priser göteborg

Lag mot omskärelse rör upp känslor hos religiösa Arbetaren

Gustav!Carlberg!!! Omskärelse!av!pojkar! –!enrättighet!för!vem?! LAGF03!Rättsvetenskaplig!uppsats!!! Uppsats!på 2014-03-11 2011-03-31 I Sverige är det sedan 2001 tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga pojkar utan medi-cinsk orsak.