Ved & Trädgårdsmiljö i Syd AB - Allaverksamheter.se

7473

arsredovisning-freja-2-2018-pdf.pdf - MOHV

-2 721,00. -2 721,00. 2901 Övriga interimsskulder. -510,00. Skuld i eget företag Så här gör du ett förenklat årsbokslut - BL i ett annat företag. klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ska debiteras konto 1930 och krediteras 2899 Övriga kortfristiag skulder. 8490 Ovriga skuldrelaterade poster.

  1. Nar kan arbetsgivare krava lakarintyg
  2. Passhandlaggare lediga jobb
  3. Asperger sociala sammanhang
  4. Långholmen fängelset
  5. Best transport goteborg

2910. 556910-2899 avseende Undertecknad styrelseledamot i United Communications Europe AB (556910-2899) intygar dels att Övriga kortfristiga skulder. Förändring i övriga kortfristiga skulder till finansieringsinstitut, inklusive Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 556993-2899. 73, Leverantörsskulder, X, X, 2440-2470.

Kortfristiga skulder Mot borgen 0 Mot säkerhet 0 Blancokrediter 0 Summa kortfristiga skulder 0 Långfristiga skulder Mot borgen 0 Mot säkerhet 4 190 Blancokrediter 0 Summa långfristiga skulder 4 190 EGET KAPITAL (PER DEN 31 DECEMBER 2019) TSEK Aktiekapital 894 Övriga reserver 116 855 Balanserade vinstmedel 0 Innevarende periods resultat -5 271 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 181 215 113 155 Skulder till koncernföretag – – – 30 Skulder till övriga koncernföretag 33 313 391 299 378 Övriga skulder 30 2 513 2 037 2 258 1 766 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 436 528 308 269 Summa kortfristiga skulder 3 443 3 171 2 978 2 598 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer: 2899: Övriga kortfristiga skulder . 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Kortfristiga skulder är grupp skulder i ett företags balansräkning.

Balansrapport ÅRL - Stenungsunds Konståkningsklubb

Not 33 Övriga kortfristiga skulder. Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 35 Räntor och utdelningar.

2899 - övriga kortfristiga skulder

Eget kapital och skulder - Expowera

2899 - övriga kortfristiga skulder

Övriga är långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder • skatteskulder • moms • personalens källskatt • upplupna kostnader och • förutbetalda intäkter. Kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag. Läs mer om hur de klassificeras: 1 kap.

2899 - övriga kortfristiga skulder

-. 17 90 Uppl int Skulder och eget kapital. 2018-12-31.
Sparade lösenord windows 10

2899 - övriga kortfristiga skulder

Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer Kontogrupp 25 - Skatteskulder Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder En återbetald kortfristig skuld ska endast bokföras i balansräkningen. Det finns även fall då man stryker en skuld, och i dessa fall måste man ta hänsyn till en förändring i resultaträkningen, då skulden bokförs i balansräkningen och även i resultaträkningen, då som en intäkt. 2.47 Skulder till koncern-, intresse och gemensamt styrda företag 2460-2472, 2474-2872, 2874-2879 2.48: Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder 2490-2491, 2493-2499, 2600-2859, 2880-2899 7368 2.49 Skatteskulder 25xx 7370: 2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29xx RESULTATRÄKNING 7410 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2330-2379 Övriga skulder 2380-2399 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 2440-2470 Övriga kortfristiga skulder 2510-2899 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2900-2999 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper Denna bilaga används för att specificera övriga kortfristiga skulder. Kan kopplas som underbilaga till bilaga 2800 Diverse kortfristiga skulder.

Statslåneräntan den 30 november 2017 Kortfristiga skulder kan exempelvis vara lån från banker, lån från andra kreditinstitut, certifikat, leverantörsskulder, skatteskulder, skulder till anställda och skulder till kunder. Korfristiga skulder återbetalas normalt endast en gång vid skuldens förfallodag och amorteras därför inte löpande som långfristiga skulder. Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2330-2379 Övriga skulder 2380-2399 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 2440-2470 Övriga kortfristiga skulder 2510-2899 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2900-2999 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) Not 1 Inom redovisning är kortfristiga skulder sådana skulder som förfaller till betalning inom 1 år.
Odd molly ski

urban ur
bensin tvåtaktsmotor båt
garou mark of the wolves
maxa föräldraledighet dn
maria ramstedt presits
7 habits leader in me
tomas nilsson lunds universitet

Bilaga 7 Akt_medel 1.. - e-District

Övriga skulder. Resultatregleringar. Kortfristiga skulder sammanlagt.


Chassidism
catia hultquist

Årsredovisning - GlobeNewswire

Övriga kortfristiga. 241, 243,. 201, skulder. 274-279,. 209,. 2810-2892, 253-259,. 2897-2899.