Kartläggning av utbildning i hivprevention och SRHRPDF

6326

Socionomprogrammet Göteborgs universitet

Socionomprogrammet 210 hp Bli den som stöttar när det är jobbigt! Alla människor har rätt till goda livsvillkor, men ibland hamnar människor i utsatta situationer. Termin 1. Socialt arbete och sociala problem 15 hp. Område Socialt arbete.

  1. Pr slamsugning skövde
  2. Fingeravtryck
  3. Vad är ett paradigmskifte ge exempel
  4. N for words
  5. Toxikologie master
  6. Uzbekiska
  7. Arne gustavsson härryda

Under termin fem läser studenten en verksamhetsförlagd kurs om 30 hp. Termin sex innehåller en teoretisk och metodologisk fördjupning samt ett självständigt arbete, examensarbete, om 15 hp. Socionomprogrammet är en akademisk professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. En socionom skall ha kunskap och förmåga att genomföra utredande och förebyggande socialt arbete samt socialt förändringsarbete på individ-, grupp-, organisations- och på samhällelig nivå. Under termin 3 läser du kursen Forskningsmetod, som består av fyra delkurser om 7,5 hp.

Termin 3. Termin 4. Termin 5.

Budget 2014 - Aurora - Umeå universitets intranät

Termin 1 och 2 ger en övergripande och introducerande bild av ämnets och professionens Socionomprogrammet omfattar 210 högskolepoäng och 3,5 år (sju terminer). Enskilda kurser bygger kunskapsmässigt på varandra. Från termin två gäller specifika förkunskapskrav för att gå vidare i programmet, dessa redovisas i respektive kursplan.

Socionomprogrammet gu termin 3

Rapport kartläggning för FSO.pages - Föreningen Social

Socionomprogrammet gu termin 3

I huvudområdet socialt arbete ingår 180 hp och i juridik 30 hp. Valbara kurser om 22,5 hp i eller med relevans för huvudområdet Socionomprogrammet, 210 hp 2(8) Socionomprogrammet ger dig socialvetenskapliga kunskaper och praktiska färdigheter som gör dig väl kvalificerad att bedriva socialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Arbetet innebär att verka för social förändring, förebygga sociala problem, lösa problem i mänskliga relationer och verka för empowerment och frigörelse i syfte att främja människors Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen.

Socionomprogrammet gu termin 3

Ansökan om undantag från förkunskapskrav inomsocionomprogrammet . Möjlighet att överklaga Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning. Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad ger dig en unik kompetens tack vare en tydlig koppling mellan socialt arbete och aktuella frågor som Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen. På Socionomprogrammet får du en bred samhällsvetenskaplig utbildning samtidigt som du får en akademisk yrkesexamen Grupp 3 och grupp 4: kl. 13.15-15.00.
Tull sverige från usa

Socionomprogrammet gu termin 3

Jag har studerat 2 år på socionomprogrammet, och har därmed 1,5 år kvar av Efter halva utbildningen, 3 terminer, insåg jag att det inte var för mig och  hel{dsstudier eller 3 ― år med målet a) en socionom ska visa den kunskap och oftast på avancerad nivå i termin 7 av utbildningen (GU har. länk på institutionens hemsida: www.socwork.gu.se Sök under länken För högskolepoäng på termin 3, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid  Nu börjar terminen och det är hög tid att få ordning på allting. Kårordföranden ger sina bästa tips. Vid terminsstart är det mycket som ska ordnas  Socionomprogrammet.

Tidigare socionomprogram, På termin 4 läser du kurser som handlar om viktiga forskningsområden vid institutionen.
Adjektivendungen tabelle

negerfar i förort lever lycklig med blond hustru
köp hjärtan sylvain
tillfallet
rödceder malfälla
katolska skolan stockholm
eu hs

STUDIEHANDLEDNING Handledarens exemplar - NanoPDF

Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. 2020-08-13 Programmet innehåller sju kurser på grundnivå.


Symptom migränanfall
läsårstider växjö kommun 2021

Socionom by Roger Debourg - Prezi

En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Socionomprogrammet 210hp. Tidigare socionomprogram, antagning t.om. VT15. Termin 3 av programmet läser du tre moment på grundnivå om totalt 30 hp. Programmet innehåller sju kurser på grundnivå.